Regulamentul Concursului
“RENUNȚI ȘI CÂȘTIGI”

Perioada Concursului: 1 MAI – 12 IULIE 2023
Perioada înscrierii: 1 MAI - 31 MAI 2023
pentru persoane fizice

Art. 1. POLITICA SI SCOPUL CONCURSULUI

 1. Concursul “RENUNȚI ȘI CÂȘTIGI” este o campanie de sănătate adresată tuturor persoanelor care, la data inscrierii in concurs au implinit varsta de 18 ani si care doresc sa renunte la fumat.
 2. Scopul concursului este imbunatatirea calitatii vietii persoanelor referite la alin. 1 si a sperantei lor de viata prin renuntarea la obiceiul daunator al fumatului.
 3. Pentru participantii la acest concurs, provocarea este aceea de a nu fuma tigari, tigarete, pipe, trabuc precum si orice alte produse care contin nicotina, pentru o perioada de 6 saptamani, incepand cu data de 1 iunie 2023.
 4. Persoanele care s-au inregistrat in mod corespunzator in vederea participarii la acest concurs vor avea sansa de a castiga Marele Premiu, cum este acesta prezentat la art. 8.
 5. Inscrierea in vederea participarii la acest concurs este gratuita si orice persoana deja inregistrata va putea sa renunte la participarea la concurs, in orice moment, prin transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa, renuntisicastigi@adventist.ro

Art. 2 ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 1. Concursul “RENUNTI SI CASTIGI” este initiat de Uniunea de Conferinte a Bisericii Adventista de Ziua a Saptea, centru de cult cu personalitate juridica, organul central de conducere al Bisericii Crestine Adventiste de Ziua a Saptea din Romania, cu sediul in Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 38-38A, judeţul Ilfov, Tel.: 0212690338, 0212690339, Fax: 0212690340, E-Mail: comunicare (@) adventist.ro, reprezentata prin dna. Ana-Maria Zanfir in calitate de imputernicit, denumita în continuare ”Organizator”
 2. Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament, obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce prezentului regulament eventuale clarificari care vor aparea ca fiind necesare pe durata desfasurarii concursului, asigurand egalitate de tratament tuturor participantilor. Totodata, Organizatorul are dreptul de a prelungi perioada Concursului ori de a suplimenta premiile oferite pe tot parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a face publica modificarea la adresa https://renuntisicastigi.ro, sectiunea dedicata concursului si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/renuntisicastigi
 3. În vederea desemnarii Castigatorilor, Organizatorul va colecta datele cu caracter personal ale Participantilor, va asigura selectarea Castigatorului Marelui Premiu, va expedia/preda premiile si va face toate demersurile necesare pentru organizarea si desfasurarea in conditii optime a Concursului.
 4. Prin participarea la aceast Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si exprimarea acordului Participantilor asupra termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
 5. Regulamentul de participare/desfasurare a Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui Participant, in acest scop acesta se gaseste integral afisat pe site-ul https://renuntisicastigi.ro si pe pagina de Facebook:

Art. 3. DESCRIEREA CONCURSULUI “ RENUNTI SI CASTIGI ”

 1. Fiecare dintre participantii la concurs, vor primi dupa inscriere un mesaj de confirmare a faptului ca aceasta s-a incheiat cu succes si drept urmare pot participa, la concursul organizat in sistem online, respectiv cate un curs medical si un curs de psihoterapie, o data pe saptamana timp de 6 saptamani.
 2. Linkul pentru a viziona clipul, impreuna cu linkul pentru examinare va fi trimis pe adresa de e-mail in fiecare zi de joi, ora 18. La finalul fiecarui curs, participantii trebuie sa completeze un test cuprinzand un numar de 10 intrebari. Testul va trebui completat in termen de 5 zile de la primirea lui. In prima si ultima zi de evaluare vor trebui completate doua teste.
 3. Pentru ca un participant sa fie eligibil pentru extragerea Marelui Premiu trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii : (i) sa fi completat si transmis fiecare test aferent cursurilor desfasurate de catre Organizator, cu cel putin 4 raspunsuri corecte, (ii) sa nu fi consumat, in perioada celor 6 saptamani ulterioare datei de 1 iunie 2023, niciun produs care contine nicotina.
 4. Persoana desemnata Castigator al Marelui premiu se obliga ca in termen de maxim 5 zile de la extragerea ce se va realiza conform art. 8 sa se supuna unui test screening care se va achita de catre Organizator. In acest sens, Organizatorul va transmite castigatorului o invitatie fie prin email fie prin sms, indicandu-i acestuia data, ora si adresa la care sa se prezinte in vederea efectuarii testului screening.
 5. Sub conditia ca testul screening sa infirme prezenta nicotinei, persoana desemnata castigator al Marelui Premiu isi va putea revendica premiul, in acord cu prevederile art. 8.
 6. Daca testul screening nu va face dovada absentei nicotinei din corp, Organizatorul va proceda la o noua extragere a Marelui Castigator, urmand aceeasi procedura de desemnare a castigatorului.

Art. 4 TEMEIUL LEGAL

 1. Concursul “ RENUNTI SI CASTIGI ” este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,cu toate modificarile si completarile ulterioare.
 2. Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, numai în scopul si pentru desemnarea castigatorilor premiilor oferite şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.

Art. 5 DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

 1. Concursul se va desfasura in perioada 1 mai 2023 – 12 iulie 2023.
 2. Concursul va fi organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei in conditiile respectarii prevederilor prezentului regulament. 

Art. 6 DREPT DE PARTICIPARE

 1. La acest Concurs pot participa exclusiv persoane fizice, cetateni romani, cu domiciliul in Romania, care au împlinit vârsta de 18 ani anterior datei de incepere a Concursului si care indeplinesc cel putin unul dintre criteriile ce succed: (i) au fumat, pana la data completarii formularului de inscriere, cel putin 100 de tigari sau tigarete si inca fumeaza cu regularitate, respectiv cel putin o data pe saptamana, (ii) fumeaza cu regularitate, respectiv cel putin o data pe saptamana pipa, trabuc sau orice alt produs care contine nicotina ori derivate din aceasta.
 2. Participantul care intruneste cel putin unul dintre criteriile prezentate la alineatul precedent trebuie sa isi asume, prin completarea si transmiterea formularului de inscriere, angajamentul de a nu fuma tigari, tigarete, pipe, trabuc sau orice alt produs care contine nicotina ori derivate din aceasta, incepand cu data de 1 iunie 2021 si pana la data declararii castigatorului Marelui Premiu al concursului.
 3. Nu pot participa la acest Concurs, direct sau prin interpusi, angajatii, membrii organelor de conducere si colaboratorii persoane fizice ai Organizatorului, orice persoana fizica implicata in mod direct sau indirect in organizarea si desfasurarea Concursului, precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora), precum si persoanele care au vreun interes, indiferent de natura acestuia.
 4. Un Participant la Concurs, persoana fizica, este identificat dupa urmatoarele caracteristici: nume, prenume, data nasterii, numar telefon, adresa e-mail, localitate, judet.

Art. 7 MECANISMUL DESFASURARII CONCURSULUI

 1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
  1. fiecare participant trebuie sa completeze formularul de inscriere disponibil la https://renuntisicastigi.ro In urma completarii formularului, un email de confirmare a primirii acestuia va fi trimis fiecarui Participant.
  2. participantul are dreptul de participare potrivit prevederilor art. 6 de mai sus;
  3. participantul a respectat procedura de inscriere;
  4. a implinit varsta de 18 ani ;
  5. si-a asumat, prin completarea si transmiterea formularului de inscriere, angajamentul de a nu fuma tigari, tigarete, pipe, trabucuri sau orice alte produse care contin nicotina ori derivate din aceasta, incepand cu data de 1 iunie 2023 si pana la data declararii castigatorului Marelui Premiu al concursului.
 2. Inscrierea se va face exclusiv in interiorul perioadei Concursului care incepe in data de 1 mai 2023 (ora 00:00:01) si pana cel mai tarziu la data de 31 mai 2022 (ora 23:30:00).
 3. Orice persoana interesata sa participle la Concurs poate gasi informatii despre Concurs pe pagina de Facebook a concursului: https://www.facebook.com/renuntisicastigi/
 4. Pe pagina de Facebook exista o descriere scurtă a pașilor de înscriere și un link către pagina web unde se va desfășura înscrierea.
 5. Dupa studierea Regulamentului de participare la Concurs, orice Participant care doreste sa se inscrie poate intra pe pagina web https://renuntisicastigi.ro unde va găsi un formular de înscriere care trebuie completat cu urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, localitate, judet.
 6. Toate informațiile completate in formular vor fi automat prelucrate si introduse într-o bază de date a Organizatorului.
 7. Dupa transmiterea formularului de inscriere, Participantul va fi informat asupra validarii inscrierii in Concurs, printr-un mesaj de confirmare.
 8. Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:
  1. Daca acestea sunt transmise in afara perioadei de inscriere
  2. Daca inscrierile au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

Art. 8 DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 1. Fiecare participant la concurs va primi cate 2 carti avand ca tematica prezentarea stilului de viata sanatos dar si produse marca SANO VITA.
 2. Desemnarea castigatorului Marelui premiu se va realiza de catre Comitetul de validare, alcatuit din 3 membri, numiti de catre Organizator.
 3. Castigatorii celor 3 mari premii constand pentru fiecare dintre cei trei castigatori, intr-o vacanta a carei contravaloare va fi de 1.200 Euro vor fi anuntati cel tarziu in data de 1 august 2023.
 4. Un Participant are sansa de a castiga daca respecta conditiile de participare.
 5. Pentru extragerea câștigătorilor, Organizatorul va utiliza aplicația online random.org sau orice alta aplicaţie similara pe care Organizatorul o va aprecia ca fiind potrivita la momentul selectarii castigatorilor.
 6. Prin intermediul aplicatiei random.org se va selecta Câștigătorul Marelui Premiu din baza de date formata pe baza formularelor inscrise in concurs.
 7. Rezultatul oferit de aplicatia random.org se va comunica in modalitatea print screen si va fi afisat pe pagina web https://renuntisicastigi.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/renuntisicastigi/
 8. Organizatorul poate decide, fara a fi insa obligat, sa afiseze prin modalitatea print screen lista initiata de catre aplicatia random.org in vederea desemnarii castigatorului.
 9. Pentru validare si predarea Marelui Premiu, castigatorul va fi contactat telefonic sau SMS la numarul de telefon indicat in formular pentru a fi rugat sa trimita o copie a cartii de identitate (pentru a face dovada implinirii varstei de 18 ani) prin E-mail la adresa renuntisicastigi@adventist.ro, in maxim 2 zile lucratoare din momentul contactarii telefonice.
 10. Daca din motive care nu tin de Organizator, in termen de 48 h, Organizatorul nu reuseste sa contacteze sau nu este contactat de catre un Castigator, Castigatorul respectiv pierde dreptul la premiul castigat fara ca Organizatorul sa suporte vreo consecinta.
 11. Ulterior desemnarii castigarorului Marelui Premiu, Organizatorul va transmite pe propria cheltuiala premiile constand in carti avand ca tematica prezentarea stilului de viata sanatos prin curier, tuturor Participantilor la concurs.
 12. In cazul Marelui Premiu, ulterior validarii, predarea Marelui Premiu presupune plata de catre Organizator, a unei facturi emisa de o agentie de turism/operator economic indicat de catre Castigator, in limita echivalentului in lei al sumei de 1.200 Euro, suma reprezentand contravaloarea totala ori partiala a unei vacante in tara sau in strainatate, aleasa de catre Castigator. Castigatorul Marelui Premiu se obliga sa transmita Organizatorului, la adresa de email renuntisicastigi@adventist.ro factura emisa de agentia de turism/operatorul economic, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2022. Pentru motive temeinice aceasta data poate fi prelungita dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2023. Organizatorul se obliga sa achite factura astfel comunicata de catre Castigatorul Marelui premiu, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data la care factura i-a fost comunicata.
 13. Premiile care nu au putut fi acordate din cauza faptului ca respectivii Participanti nu au putut fi validati din motive independente de Organizator se vor anula.
 14. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul sau orice alt participant a furnizat date sau informatii incorecte.
 15. Castigatorul Marelui Premiu precum si oricare dintre participanti nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea premiilor, in niciun fel.
 16. Pentru a preveni eventuale tentative de fraudare ale Concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a Concursului si in mod aleator sa procedeze la verificari ale inscrierilor, avand dreptul sa solicite participantilor si potentialilor Castigatori oricand pe durata Concursului, sa faca dovada, in termen de 48 de ore de la data contactarii, a indeplinirii conditiilor de inscriere la concurs. In cazul in care un participant sau potential castigator nu face dovada solicitata in termenul specificat anterior, Organizatorul poate anula inscrierile pentru care participantii nu pot prezenta dovezile solicitate.

Art. 9 PREMIILE OFERITE

 1. Premiile concursului constau în premii astfel cum sunt ele detaliate la art. 8.
 2. In cazul refuzului vreunui Castigator de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul avand dreptul fara a fi insa obligat sa desemneze un alt Castigator.

Art. 10 LITIGII

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 2. Orice contestatie formulata de un participant va fi luata in considerare pana la data de 14 iulie 2023, ora 16.00 aceasta trebuind trimisa la adresa de email renuntisicastigi@adventist.ro
 3. Orice contestatii sosite ulterior acestei date nu vor fi luate in considerare. Solutionarea contestatiei se va face de catre un comitet alcatuit din 3 persoane desemnate de Organizator, in termen de maxim 2 ore de la primirea contestatiei. Solutionarea contestatiei se va efectua prin Decizie scrisa si motivata care se va comunica in termen de maxim o zi lucratoare de la redactare, contestatorului. Decizia comitetului de solutionare a contestatiilor este definitiva.

Art. 11 TAXE SI IMPOZITE

 1. In cazul Castigatorilor persoane fizice, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre Câstigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului.

Art. 12 PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 1. Datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs vor fi prelucrate / folosite numai în scopul prezentului Concurs şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.
 2. Participantii la Concurs sunt de acord in mod expres cu prelucrarea in orice modalitate a datelor cu caracter personal, cu pastrarea (stocarea) acestor pana la incheierea concursului prin desemnarea Castigatorului Marelui Premiu si, in cazuri exceptionale, cand sunt formulate contestatii impotriva modului de desfasurare a Concursului, pana la clarificarea/solutionarea diferendului.
 3. Participantii la prezentul Concurs sunt de acord cu dezvaluirea datelor persoanale catre terti prin afisarea numelui /prenumelui si localitatii in care locuiesc. In cazul in care, ca urmare a tragerii la sorti, un participant este desemnat castigator al unui premiu oferit in cadrul Concursului acesta este de acord cu dezvaluirea datelor cu caracter personale oferite in vederea participarii la Concurs.
 4. Dupa incheierea Concursului, Organizatorul va lua toate masurile necesare in vederea distrugerii /stergerii datelor persoanele colectate pe durata Concursului .
 5. Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
  • dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
  • dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
  • dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
  • dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
  • dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
 6. La cererea oricarui participant Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa de email renuntisicastigi@adventist.ro o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 7. Pe toata durata desfasurarii Concursului, Oranizatorul va lua masurile necesare corespunzatoare in vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile art. 19 si 20 din Legea 677/2001.
 8. Toate informațiile oferite de Participanti vor fi folosite de catre Organizator strict pentru această campanie și nu și pentru alte activități de marketing.

 

Art. 13 INCETAREA CONCURSULUI

 1. Prezentul Concurs inceteaza de regula la data desemnarii castigatorului Marelui Premiu.
 2. Prezentul Concurs poate inceta si inainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora ori caz fortuit conform legislatiei in vigoare, ori prin decizia Organizatorului in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea campaniei promotionale sa presupuna suplimentarea bugetului alocat acestei campanii ori in cazul aparitiei situatiei de insolvabilitate a Organizatorului.
 3. In orice situatie in care o situatie de forta majora ori caz fortuit, impiedica, intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei promotionale, Organizatorul va fi exonerat de raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor sale pentru toata perioada in care indeplinirea va fi impiedicata ori intarziata de forta majora.
 4. In toate situatiile de incetarea a Concursului inainte de termenul stabilit prin decizia Organizatorului, acesta este exonerat de orice raspundere ce decurge din nerespectarea Regulamentului.
 5. Sunt asimilate cazului fortuit, fara ca exemplele sa fie limitative: deficiente ale sistemului de operare, interventia unei autoritati care a dispus masuri de sistare a Concursului, etc.

Art. 14 EXONERARE RASPUNDERE ORGANIZATOR

 1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
  1. Inscrierile care nu au fost trimise potrivit prevederilor de la art. 6 si art. 7.
  2. Nerespectarea procedurii de inscriere reglementata conform prezentului Regulament;
  3. Mesajele expediate de catre participanti care nu au fost receptionate de catre Organizator sau mesajele expediate de catre Organizator care nu au fost receptionate de participanti din motive tehnice independente de Organizator
  4. Viciile de fabricatie ascunse ale premiilor acordate in cadrul concursului.
  5. Conditiile concrete de cazare/masa privind ”Marele Premiu”.
  6. Eventualele erori de soft ale aplicatiei random.org, sau al sistemului agreat de selectie a castigatorilor

Art. 15 Alte clauze

 1. Fiecare dintre participantii la concurs isi da consimtamantul ca in ipoteza in care va fi declarat castigator al Marelui Premiu, daca Organizatorul va aprecia necesar si oportun, ca fara vreo remuneratie, numele, fotografia, vocea, orasul si localitatea de domiciliu/resedinta si/sau toate declaratiile legate de castigarea Marelui premiu sa fie utilizate de catre Organizatorul concursului in scopuri de comunicare sau publicitate legate de concursul “ RENUNTI SI CASTIGI ”.

Organizator

Uniunea Bisericilor Adventiste de Ziua a Saptea din Romania

Prin reprezentant Dr. Ana-Maria Zanfir Directorul Departamentului Sanatate